-
-
-
Kağıthane Belediyesi Hakkında

Kağıthane Belediyesi Hakkında Kağıthane, Türkiye’nin en önemli kenti olan ve yerküre üzerindeki yeriyle dünyanın önemli noktalarından biri sayılan İstanbul’un 39 ilçesinden biridir. Kağıthane, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne birleştiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran yeryüzünün önemli su yollarından olan İstanbul Boğazı’nın batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır.

İstanbul’un son dönem yerleşimlerinden olan Kağıthane ve çevresindeki mahalleler, 1987’ye kadar Şişli İlçesi’nin birer mahallesiydi. Kağıthane 1987’de Şişli’den ayrılarak ilçe yapıldı. Kağıthane ilçe alanı, yönetsel bakımdan, kuzeyden Şişli’ye bağlı Ayazağa, güney ve güneydoğudan Şişli ilçe topraklarıyla çevrilidir. İlçe, kuzeydoğuda Beşiktaş, güneybatıda Beyoğlu, batı ve kuzeybatıda da Eyüp ilçelerine komşudur.

Yüzölçümü bakımından İstanbul’un Adalar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Güngören ve Zeytinburnu’yla birlikte en küçük yedi ilçesinden biridir. Kağıthane ilçe toprakları toplam 16 km2’lik bir alan kaplamaktadır.

İstanbul Boğazı’nı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aşan otoyollardan ilki ilçenin güneyinden, ikincisi ise kuzeyinden geçer. Bunlardan 01 (E5) Otoyolu güneyde Şişli ilçesiyle sınır oluşturur. 02 (TEM) Otoyolu ise Kağıthane İlçesi’nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunu izler. Okmeydanı ve Hasdal kavşakları arasında uzanan bir başka otoyol da 01 ve 02 otoyollarını birbirine bağlar.

Kağıthane Belediyesi Hakkında1990’da 269 042 kişilik nüfusuyla İstanbul nüfusunun yüzde 3.69’unu barındıran Kağıthane’de, aynı yıl km’ye 16.815 kişi düşmekteydi. 2007 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 418 229 kişidir. Bu nüfus sayısıyla İstanbul nüfusunun yüzde 3.3’ünü oluşturan ilçede, km2’ye 26.139 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğu bakımından Kağıthane, yalnız İstanbul’un değil, Türkiye’nin de önemli yerleşimlerinden biridir. Kağıthane nüfus yoğunluk değeri bakımından Fatih (Eminönü ilçesi ile birleşmeden önce), Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Bahçelievler’in ardından altıncı sırada yer almaktadır.

2000-2007 yılları arasında, ilçe nüfusu yüzde 21 oranında artış göstermiştir. Nüfus artış oranı açısından Kağıthane, İstanbul’un nüfusu en az artan ilçeleri arasında yer almaktadır. Nüfus artış oranının az oluşu, yeni yapılaşmaya uygun, boş alanların olmayışının bir göstergesidir. Ne var ki Kağıthane nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul’un önde gelen ilçeleri arasındaki yerini korumaktadır.

Kağıthane Belediyesi HakkındaKağıthane’nin Komşu İlçelerle Sınırları - A -
Kağıthane,kuzeyde Şişli’ye bağlı A yazağa, güney ve güneydoğuda Şişli, kuzeydoğuda Beşiktaş, güneybatıda Beyoğlu, batı ve kuzey- batıda da Eyüp ilçeleriyle komşudur. Kağıthane-Beşiktaş sınırı 02 (TEM) Otoyolu’nun Büyükdere Caddesi ile kesiştiği noktadan başlar. Büyükdere Caddesi’nin İnönü Caddesi’ni kestiği nokta- da sona erer. Buradan Şişli sınırı başlar. İETT garajının batı duvarını takiben Dereboyu Caddesi boyunca gün- eye, daha sonra güney- batıya doğru Bağış, Bayır ve Kavaklı sokak- larıyla batıya yönelir. Hudut Sokak’la güneye yönelen Şişli sınırı bir süre sonra Akgül Sokak’la güneybatıya yönelerek Çağlayan Kavşağı’na varır.

Kağıthane’nin Komşu İlçelerle Sınırları - B -
Çağlayan Kavşağı’nı güneyde bırakarak 01 (E5) Otoyolu’na paralel, Darülaceze Caddesi boyunca güneybatıya yönelen Şişli sınırı, Okmeydanı Kavşağı’nı kuzeyde bırakarak 01 Otoyolu’nun Aydıncık Sokağı ile kesiştiği noktada son bulur. Kağıthane-Beyoğlu sınırı, 01 Otoyolu’nun Aydıncık Sokağı’nı kestiği noktada başlar, Etibank Caddesi boyunca önce kuzeye sonra da kuzeybatıya yönelir ve Kağıthane Deresi’nin Haliç’e döküldüğü noktada son bulur.

Kağıthane Belediyesi HakkındaKağıthane’nin Komşu İlçelerle Sınırları - C - 
Kağıthane-Eyüp sınırı, Kağıthane Deresi’nin Haliç’e döküldüğü noktada başlar, Eski Eyüp Yolu boyunca önce kuzeydoğuya uzanır. Bir süre 01 ile 02 otoyollarını birbirine bağlayan bağlantı yolu boyunca kuzeye doğru uzanan Eyüp sınırı, Sokullu ve Alibey caddeleriyle kuzeye uzanışını sürdürür. Alibeyköy Caddesi’nden başlayarak batıya yönelen Eyüp sınırı, bir süre sonra tam kuzeye döner, 02 Otoyolu’nu keserek Kemerburgaz’la sınır oluşturur ve Katırcılar Deresi’ne ulaşır. Bu noktadan başlayarak Şişli’nin Ayazağa topraklarıyla sınır oluşturmaya başlar. Kağıthane’nin Ayazağa (Şişli) ile sınırı, kuzeybatıda 02 Otoyolu’na paralel uzanan orman sınırı boyunca doğuya uzanır. Ayazağa sınırı, Arabacı Yokuşu’nun orman sınırını kestiği noktadan güneye dönerek Cesur Sokağa, buradan da doğuya dönerek İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’yle doğuya uzanışını sürdürür ve 02 Otoyolu ile Büyükdere Caddesi’nin kesiştiği noktada son bulur.

Kağıthane Belediyesi HakkındaBelediyemizin sorumluluk sınırları içinde olan 19 mahallenin adları şöyledir:
Çağlayan Mahallesi, Çelitepe Mahallesi,Emniyetevler Mahallesi, Sultan Selim Mahallesi,Gültepe Mahallesi, Gürsel Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Ortabayır Mahallesi, Telsizler Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Yahya Kemal Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Nurtepe Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Yeşilce Mahallesi...