-
-
-
Daye Hatun Sıbyan Mektebi

Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi Mehmet'in süt annesi Daye Hatun tarafından Kağıthane köyüne bir mescit, bir hamam ve bir de okul yaptırılır. Mescit, Daye Hatun Camii olarak halen ayaktadır ve kullanılmaktadır. Hamam, günümüzde ''pazar sokağı'' olarak da bilinen Eyüp Sultan Caddesi üzerinde, Kağıthane’nin en eski mezarlığı ile çapraz karşılıklıdır. Evliya Çelebi'nin ve Kağıthane yaşlılarının övgüyle bahsettiği hamam ne yazık ki; günümüze gelememiştir.

Okul ise Daye Hatun Sıbyan Mektebi olarak asırlar boyu eğitim vermiş, 20. yüzyılın ilk yarısında da bu işlevini sürdürmüş, ikinci yarısında ise jandarma karakolu, fırın, belediye binası, nikah dairesi, postahane, itfaiye olarak kullanılmış, sonrasında mekanları dükkanlara dönüşmüş, kasap, bakkal, büfe gibi işler için kullanılmıştır.
Bu arada önüne hesapsızca kondurulan eklemeler, duvarlar, tabelalar ile bina büyük oranda kapanmış, bu perde arkasında kendi halinde çürümeye terkedilmiştir. Önündeki bahçe ve meydan ise çeşitli törenlerle toplantıların yapıldığı bir alan iken; sokağa dönüştürülmüş, bir bölümüne dükkanlar kurulmuş, taksi durağı konmuştur. Böylece camii ile okulun bir bütün olarak oluşturduğu atmosfer parçalanmıştır.

Sıbyan Mektebi önündeki ekleme dükkanlar, yeni düzenlemeler için kaldırıldığında binanın gerçek kimliği ortaya çıkmış, mülkiyet ve statü araştırması yapılmış ve tarihlendirme netleştirildikten sonra binanın yaşatılarak kurtarılması çalışmalarına belediyemizce başlanmıştır. Mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu belirlenen binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon planlarının çizimi yine Büyükşehir'e bağlı Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü tarafından Tanker İnşaat Turizm ve İnşaat firmasına yaptırılmış, ''Kağıthane Sıbyan Mektebi Semt Konağı Amaçlı Restorasyon ve Daye Hatun Camii Çevre Düzenleme Projesi'' olarak yapılan çalışma, 05 Eylül 2002 tarihinde İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Onaylı proje üzerinden çıkılan ihale ile fiili çalışma ise 11 Ocak 2007 tarihinde başladı. Restorasyon çalışması bittiğinde mekteb, yeniden bir bahçeye kavuşmuş olacaktır. Camii ile olan 463 yıllık geçmişini yeniden beraberliğe dönüştürerek kendine has bir merkez haline gelecektir. Kağıthane Müzesi ve Kütüphanesi olarak değerlendirilecek olan bina, Kağıthane ilçe merkezi düzenleme çalışmalarında önemli bir köşe taşı durumundadır.
Kağıthane; tarihiyle bağını, bir noktada daha, yeniden kuracak, attığı köprüleri geliştirecektir. Burada yaşayanlar, müze ve kütüphaneden yararlanacak olanlar, ilçenin tarihsel mirası ile zihinlerinde doğrudan bağ kuracak ve yaşadıkları bölgenin derinliklerine bir kök daha salacaklardır.

Daye Hatun Sıbyan Mektebi'nin 1890-91'de Abdullah Biraderler tarafından II. Abdülhamid için çekilmiş bir fotoğrafı ve bu fotoğraftan yapılmış, ön yüzünde ''bir Türk köy okulu'' ibaresi bulunan kartpostalı mevcuttur. Yine aynı bina ile ilgili Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı'nda çeşitli evrakları bulunmaktadır. Sözkonusu evraklar, Kağıthane Belediyesi tarafından 2007'de yayımlanan ''Osmanlı Belgelerinde Kağıthane'' isimli kitapta da yerini almıştır.