MENÜMENÜ
 
 
Nisan Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 4. Dönem Nisan ayı toplantıları 02 Nisan 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ;  

1.    Belediye Encümeni Üye Seçimi.

2.    Meclis Plan Bütçe Komisyonu Kuruluşu ve Üye seçimi

3.    Meclis İmar Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

4.    Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

5.    Meclis Eğitim ve Spor Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

6.    Meclis Hukuk Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

7.    Meclis Tarife Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

8.    Meclis Engelliler Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

9.    Meclis Kültür ve Turizm Komisyonu Kuruluşu ve Üye Seçimi.

10.   Belediye faaliyetleri 2017 yılına ait Meclis Denetim Komisyonu Raporu.

11.   Strateji Geliştirme Müdürlüğü 22.03.2018 tarih ve R/2235074-3446 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi.

12.   Plan ve Proje Müdürlüğü 08.03.2018 tarih ve R/2230177-6986 sayılı “Gelişim Sokağı aksının uzatılması” ile ilgili teklifi.

13.   Plan ve Proje Müdürlüğü 13.03.2018 tarih ve R/2230289-6990 sayılı “Yeni açılan sokağa isim verilmesi” ile ilgili teklifi.

14.   Plan ve Proje Müdürlüğü 13.03.2018 tarih ve R/2230315-6992 sayılı “Yeni açılan sokağa isim verilmesi” ile ilgili teklifi.

15.   Plan ve Proje Müdürlüğü 13.03.2018 tarih ve R/2230365-6997 sayılı “İsimsiz sokağa isim verilmesi” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017