MENÜMENÜ
 
 
Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.           

            Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2019 yılı 03. Dönem Mart ayı toplantıları 04 Mart 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

 

            Saygılarımla rica olunur.

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

  G Ü N D E M  :

Teklif ;  

       1.    Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarih ve R/2327656-12442 sayılı “Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Behzat Budak sokağı, 4245 nolu adanın yanında bulunan imar planındaki park alanı içinde krokide belirtilen alanın Trafo Alanı olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına Tahsisi” ile ilgili teklifi.

        2.    Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve R/2325488-685 sayılı “2019 yılı Moloz Toplama Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017