MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 9. Dönem Eylül ayı toplantıları 03 Eylül 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ;

1.    Plan ve Proje Müdürlüğü 13.07.2018 tarih ve R/2269697-8970 sayılı “Kağıthane İlçesi, Merkez Mah. 2546 ada, kısmen 31 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği” ile ilgili teklifi.

2.    Plan ve Proje Müdürlüğü 13.07.2018 tarih ve R/2269919-8979 sayılı “Kağıthane İlçesi, Yeşilce Mah. 8649 ada, 6 parsele ilişkin1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği” ile ilgili teklifi.

3.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 18.07.2018 tarih ve R/2271177-9416 sayılı “Mülkiyeti kısmen İBB’ye ve kısmen de İSKİ’ye ait 2149 ada, 168 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz adına devrinin alınması” ile ilgili teklifi.

4.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 02.08.2018 tarih ve R/2279317-9677 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

5.   Destek Hizmetleri Müdürlüğü 07.08.2018 tarih ve R/2279981-2725 sayılı “2018-2019 yılları Belediyemiz ile muhtarlıklar ve okullar arasında koordinasyonun sağlanması için geçici süreli yardımcı temizlik elemanı
destek hizmet alım işi” ile ilgili teklifi.

6.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 10.08.2018 tarih ve R/2281260-9770 sayılı “Belediye taşınmazlarının doğrudan yapılacak satışlarında yapı kayıt belgesi alınması şartı ile 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi uygulanması” ile ilgili teklifi.

7.    Plan ve Proje Müdürlüğü 17.08.2018 tarih ve R/2283666-9592 sayılı “Kağıthane İlçesi, 6807 adadaki bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği” ile ilgili teklifi.

   

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017