MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.          

        Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 9. Dönem Eylül ayı toplantıları 11 Eylül 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

 
G Ü N D E M		:

Teklifler ;


 1. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 02.08.2017 tarih ve R/2165979-3138 sayılı “Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesinde 8865 ada, 43 nolu parseldeki taşınmazın tamamının trafo alanı olarak kullanılması.” ile ilgili teklifi.
 2. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 02.08.2017 tarih ve R/2165998-3141 sayılı “Kağıthane mülkiyetinde bulunan 5 adet taşınmazın satışının yapılması.” ile ilgili teklifi.
 3. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 03.08.2017 tarih ve R/2166367-3215 sayılı “Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması ve yakınlarına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslara istinaden belediyemiz uhdesinde bulunan aile sağlığı merkezlerinin isim değişikliklerinin yapılması.” ile ilgili teklifi.
 4. Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 23.08.2017 tarih ve R/2171157-4404 sayılı “Kağıthane İlçesi Seyrantepe Mahallesinde bulunan Akmeşe Sokak, Gürgen Sokak, Bağdagül Sokak ve Çağlagül Sokaklarının parsellerin içinden geçtiği ve yolda kaldığından imar planlarında sokak olarak gözükmemesi nedeniyle sokak isimlerinin iptal edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 
KAPANIŞ


T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017