MENÜMENÜ
 
 
Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 6. Dönem Haziran ayı toplantıları 04 Haziran 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

1.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 14.05.2018 tarih ve R/2250639-7979 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

2.    Plan ve Proje Müdürlüğü 15.05.2018 tarih ve R/2251156-8057 sayılı "Erguvan Sokağının aksının Uzatılması" ile
ilgili teklifi.

  

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017