MENÜMENÜ
 
 
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı

Sayı : 46574814-050.01-E.3698/2443546
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

İlgi :
a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 27.03.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı
b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.
c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

Ancak, Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/ bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (a) yazı ve ilgi (b) genelge gereği, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi kararı bildirilmişti. Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.

Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin ilgi (c) yazı ve eklerinde belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile toplantılarının yapılabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, kurumumuz ilgi genelge, yazı ve eklerinde belirtilen sağlık tedbirlerini alarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2020 yılı 07.Dönem Temmuz ayı toplantıları 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,

Saygılarımla rica olunur.

e-imzalıdır
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1. Belediye Encümeni üye seçimi.
2. Meclis Plan Bütçe Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
3. Meclis İmar Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
4. Meclis Hukuk Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
5. Meclis Tarife Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
6. Meclis Eğitim ve Spor Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
7. Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
8. Meclis Engelliler Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
9. Meclis Kültür ve Turizm Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
10. 2019 yılına ait Belediye Faaliyetleri ile ilgili Meclis Denetim Komisyonu Raporunun okutulmak suretiyle meclise bilgi verilmesi.
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih ve R/2429619-8166 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi.
12. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih ve R/2424834-18455 sayılı “Yahya Kemal Mahallesinde Sokakların İptal Edilmesi, Yol Akslarının Kısaltılması ve Uzatılması” ile ilgili teklifi.
13. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2020 tarih ve R/2436723-3285 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi.
14. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 13.05.2020 tarih ve R/2438187-18735 sayılı “Taşınmaz Satış Taksitlerinin Ertelenmesi” ile ilgili teklifi.
15. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve R/2438116-18732 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.
16. İşletme Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve R/2441875-5372 sayılı “Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
17. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22.06.2020 tarih ve R/2444700-1713 sayılı “Kağıthane Turizm Personel İnş. San. Tic. A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul toplantısına kurum adına katılmak üzere bir temsilcisi belirlenmesi için Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt ÖZTEKİN’e yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

Sokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017