MENÜMENÜ
 
 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI             

            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 11. Dönem Kasım ayı toplantıları 06 Kasım 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

 
 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

 

 1. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 12.10.2017  tarih ve R/2182725-3981 “Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, Çelikay Caddesi, Çamözü Sokak, 9 kapı no’lu yerde bulunan Seyrantepe Mahalle Konağının zemin katının bir kısmının muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Seyrantepe Mahalle Muhtarlığı’na tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 2. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 12.10.2017 tarih ve R/2182727-3982 sayılı “Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, Çelikay Caddesi, Çamözü Sokak, 9 kapı no’lu yerde bulunan Seyrantepe Mahalle Konağının zemin katının bir kısmının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 3. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 13.10.2017 tarih ve R/2182723-3980 sayılı “Seyrantepe Mahallesi, Çelikay adresi, Çamözü Sokak, 9 kapı no’lu yerde bulunan Mahalle Konağının 1. ve 2. katlarının vatandaşa mesleki eğitim vermek üzere amacına uygun olarak kullanılmak şartıyla 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 4. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 12.10.2017 tarih ve R/2182790-3988 sayılı “Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi, 3 kapı no’lu yerde bulunan Gürsel Mahalle Konağının zemin katının bir kısmının muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Gürsel Mahalle Muhtarlığı’na tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 5. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 13.10.2017 tarih ve R/2182788-3987 sayılı “Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi, 3 kapı no’lu yerde bulunan Mahalle Konağının 2. katı ve 3. katın bir kısmının amacına uygun olarak kullanılması şartıyla 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 6. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 16.10.2017 tarih ve R/2183578-4031 sayılı “Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, Çelebi Caddesi, Uçankuş Sokak, 51 kapı no’lu yerde bulunan Talatpaşa Mahalle Konağının 1. katının vatandaşa mesleki eğitim vermek üzere amacına uygun kullanılmak şartıyla 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 7. Başkanlık Makamı’nın Sağlık İşleri Müdürlüğü 18.10.2017 tarih ve R/2184035-1222 sayılı “2018 Yılı Laboratuvar Analiz Teklifi.” ile ilgili teklifi.
 8. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 26.10.2017 tarih ve R/2186013-4117 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet taşınmazın satışının yapılması.” ile ilgili teklifi.

  

KAPANIŞT.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017