MENÜMENÜ
 
 
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                         BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı
günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil 
kararı alabilir.
	
Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2019 yılı 07. Dönem Haziran ayı toplantıları 01
Temmuz 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet 
Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda
yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.
e-imzalıdır
                                                            Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :

Teklifler ;

1.  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve R/2352300-4089 sayılı “Muhtelif araç, iş makinası, alet ve ekipmanların tamir ve bakım işinin 01.10.2019-30.09.2021 tarihleri arası 24 aylık süre ile ihale edilmesi” ile ilgili teklifi.


KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017