MENÜMENÜ
 
 
Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 5. Dönem Mayıs ayı toplantıları 07 Mayıs 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ;  

 

1.    Plan ve Proje Müdürlüğü 19.04.2018 tarih ve R/2244406-7693 sayılı “Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 6869 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği” ile ilgili teklifi.

2.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 19.04.2018 tarih ve R/2244699-7629 sayılı “Merkez Mahallesi, 9723 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 9707 ada, 18 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Kağıthane Belediyesi adına kayıtlı Merkez Mahallesi, Kültür Merkezi ve Katlı Otopark Binasının 2. bodrum katının tapu dairesi olarak kullanılması şartıyla 10 (on) yıllık süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.

3.    Emlak İstimlak Müdürlüğü 20.04.2018 tarih ve R/2244879-7645 sayılı “Gürsel Mahallesi, 8435 ada, 24 nolu parselin tamamının trafo alanı olarak kullanılması şartıyla 25 (yirmibeş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.

4.    Mali Hizmetler Müdürlüğü 26.04.2018 tarih ve R/2246149-1322 sayılı “2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi.

5.    Mali Hizmetler Müdürlüğü 27.04.2018 tarih ve R/2246467-1340 sayılı “Ödenek Aktarması” ile ilgili teklifi.

  

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017