MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

          Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 09. Dönem Eylül ayı toplantıları 06 Eylül 2021 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

          Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı    

G Ü N D E M                           :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                                ;

1.    Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.08.2021 tarih ve R/2529522-16914 sayılı “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Belediyemize ulaşım yollarının yapım, bakım ve onarımı, alt-üst yapısının rehabilite edilmesi amacıyla kullanılmak üzere 2.053.144,41 TL değerinde asfalt alımı” ile ilgili teklifi.

2.    Fen İşleri Müdürlüğü’nün 12.08.2021 tarih ve R/2531135-17033 sayılı “Kağıthane ilçesi, Seyrantepe Mahallesi 7644 ada içerisinde bulunan açık pazar alanındaki yerde yapılacak olan yer altı katlı otopark ve pazar alanı” ile ilgili teklifi.

3.    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 12.08.2021 tarih ve R/2531099-7191 sayılı “Antalya ili Manavgat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında zarar görmüş orman arazilerine Belediye Başkanlığımızca 10.000 adet fidan dikimi” ile ilgili teklifi.

4.      Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.09.2021 tarih ve R.2534563/4684 sayılı "Sivas Kangal Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisi kurulması." ile ilgili teklifi.

5.      Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.09.2021 tarih ve R.2534665/4685 sayılı "Sinop Dikmen Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisi kurulması." ile ilgili teklifi.

 


KAPANIŞ

Borç YapılandırmaSokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017