MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı

Sayı : 46574814-050.01-E.3868/2460111
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

İlgi :
a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 27.03.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı
b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.
c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

Ancak, ilgi sayılı genelge ve yazılar gereği; koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtilerek vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi kararı bildirilmişti.

Yaşanan olumlu gelişmeler, belirli kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımlarının atılmaya başlanması ile daha önce alınmış bulunan büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin ilgi (c) yazı ve eklerinde belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile toplantılarının yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu nedenle, kurumumuz ilgi genelge, yazı ve eklerinde belirtilen sağlık tedbirlerini alarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2020 yılı 09. Dönem Eylül ayı toplantıları 07 Eylül 2020 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,

Önemle rica olunur.

e-imzalıdır
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1.Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih ve R/2376374-16273 sayılı “Kağıthane İlçesi 4718 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.

2.Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve R/2446891-12661 sayılı “Kağıthane Bisiklet Yolları Projesi” ile ilgili teklifi.

3.Fen İşleri Müdürlüğü’nün 21.08.2020 tarih ve R/2457822-13140 sayılı “Su Hazneleri Restorasyon Uygulama İşi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi” ile ilgili teklifi.

4.Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.08.2020 tarih ve R/2459362-13233 sayılı “Belediyemizin Asfalt Alım ve Çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere Şartlı Hibe” ile ilgili teklifi.

5.Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve R/2458230-19761 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ

Sokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017