MENÜMENÜ
 
 
Kentsel Dönüşüm Projesi

Harita koordinatlarına göre günümüz Kâğıthane’si, şehrin tam ortasında yer almaktadır. İstanbul’un son 50 yılda yaşadığı büyüme ile ortaya çıkan bu durum, Kâğıthane’deki kentsel ortamı ister istemez şekillendirmektedir. Biz, yerel yöneticilere düşen ise bu gerçekliği fark etmek ve gelişim sürecinde olması gereken yeri almaktır. 8 bin yıla dayanan evrensel tarihiyle İstanbul, dünyanın en önemli metropollerindendir. İstanbul’un orta yerini yönetiyorsanız, zamanın ve akışın dışında kalamazsınız.

Teknolojik gelişmelerle dünyada artık uzak köşe kalmaması ise sizi her an göz önünde tutmakta, yaşadığınız yeri daha da merkezileştirmektedir.Doğal olarak sorumluluklarınız artmakta, görevleriniz ağırlaşmaktadır.Kısacası modern ve hızlı olmalı, çağın gereklerine ayak uydurmalısınız. Bu durum kamu yaşamı için bir zorunluluktur. Yöneticiler, durumu herkesten önce kavrayıp öncü olmalıdır. Geleceğe eluzatabilmenin başka yolu yoktur.

Çağdaş dünyada çağdaş kent olarak yer almak istiyorsak, buna göre davranmak durumundayız.Şehir kamusal yaşamlarında ise her şey çehre ile başlar. Bir şehrin çehresi, orada nasıl bir yaşam olduğunu gösterir. Kentsel olanaklar ve imaj bu çehrenin doğrudan eseridir. Söz konusu, Kâğıthane ve “Kâğıthane’de yeni çehre” olunca, ilçenin 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı büyük travmayı görmezden
gelemeyiz. İstanbul’da o dönem gerçekleşen yanlış büyümenin getirdiği ağır faturalardan birini Kâğıthane
ödemiştir.

Kâğıthane, geçmişin görkemli mekânı olarak yüzyıllarca gönülleri süslemiş bir yer olmasına rağmen, 21. yüzyıla yaralı girmiştir. İstanbul’un Kâğıthane yarasını sarmak için ise 8 yıldır işbaşında olduğumuz kurum bünyesinde birçok çalışma gerçekleştirdik.

Bölge rehabilitasyonları, tarihi eserlerin çevreleriyle birlikte kurtarılması, ulaşım ve yerleşim problemlerinde stratejik projelerle yapılan iyileştirmeler, Kâğıthane’de önemli değişimlerin ifadesi olmuştur. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız da tedavinin bir başka boyutu olarak hayata geçiyor. Sağlıksız ortamlarda süren gecekondu yaşamları böylece ortadan kalkıyor. Hem şehrin genel görünümünde bir iyileştirmeye gidiyoruz. Hem kent olanakları açısından yeni avantajlara kavuşuyoruz, hem de insanlarımız daha modern bir yaşama doğru ilerliyor.

20. yüzyıl mirası olan gecekondu alanlarına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa projeler üretiyoruz. 2007 yılında Hamidiye Mahallemizde başlatılan Kentsel Dönüşüm pilot uygulaması 3 aşama halinde gerçekleştirilerek toplam 692 yeni konut üretilmiş ve ilçemizde tasfiye edilen gecekonduların sahiplerine tahsisi yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm amaçlı 600 konutluk yeni bir projenin çalışmaları devam etmektedir Yine bölgemizde 1000 adet konutun ıslah edilmesi çalışması sürdürülmektedir.

Tüm bu çalışmaların sonucunda ilçenin genel çehresinde topyekûn bir iyileştirmeyi başarmış olacağız. Yaşam mekânlarının rehabilite edilmesi, insanlarımızın yaşam kalitesini her yönüyle yükseltecek, böylece çocuklarımız giderek artan seviyelerde şehir bilinci alacaktır. Biz bugün geçmişin yaralarını sarıyor ve günümüzü tedavi ediyorsak, evrensel gelişimi yakalamış sağlıklı çevrelerde yaşayabilelim diyedir. Nezih ortamlara sahip olarak aidiyet, koruma ve geliştirmek duygularıoluşturmak içindir.

450 bin metrekarelik Sadabad ve Hasbahçe mesire alanlarında yaptığımız rehabilitasyon çalışması, yer altı tüneli ile Kâğıthane’nin Piyalepaşa üzerinden Dolmabahçe’ye bağlanması,metronun Seyrantepe’ye kadar gelmesi, Kâğıthane deresine deniz suyu getirme çalışması, ilçeye bağlanan çevre yollarının genişletilip sayılarının arttırılması, tarihi eser restorasyonları, tarihi demiryolunun yeniden inşa projesi, Cendere Vadi dönüşüm projesi, imar planlarında titizlik göstererek nezih binaların ortaya çıkması gibi ışıltılı çalışmalarımız, ilçe sakinlerinin burada yaşamaktan dolayı kendilerini mutlu ve avantajlı hissetmelerine, dolayısıyla aidiyet duygusu geliştirmelerine hizmet etmektedir. Kentsel dönüşümü her açıdan başarılı kılmanın yolu buralardan geçer.

a- Merkez Mahallesi Çok Amaçlı Kültürel Tesis, Katlı Otopark ve Rekreasyon Projesi

Kâğıthane Merkez mahallemize yapılacak olan büyük inşamızın projesi tamamlanmıştır. İhale
aşamasında olan projemiz tamamlandığında Kâğıthane’miz 750 araçlık bir otopark, 2000 kişilik çok
amaçlı salon, gençlik merkezi ve 800 m2 lik park alanına sahip olacaktır.

b- Sanayi Mahallesi Çok Amaçlı Otopark, Sosyal Alan ve Park Projesi

Sanayi mahallemizde henüz proje aşamasında olan çalışmalarımız Otopark sıkıntısını büyük ölçüde
giderecek olup, sosyal amaçlı alanlar, çocuk parkı ve Pazar alanımız ile yakın zamanda tüm halkımızın
hizmetine sunulacaktır.

 

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017