-
-
-
Kadın Meclisi
   

 

Kanun
Belediye Kanunu
Kanun No. 5393
Kabul Tarihi: 3.7.2005
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım
MADDE 77. — Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadın Meclisi’nin amacı;

  • Kağıthane’de yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerilerini getirmek.
  • Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerinin sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerinin temin etmek.
  • Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenme önemini anlamak ve anlatmak.
  • Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktadır.

 

Kadın Meclisi Üyesi Olabilmek İçin;

  • Kağıthane’de ikamet etmek
  • üye formunu doldurmak (18 yaşından küçük olanlar için velisinin izni olması gerekir) yeterlidir.

 

Kadın meclisi yönetmeliği için lütfen tıklayınız.