MENÜMENÜ
 
 
Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İLANI


                              
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.madde ek fıkrası gereği “Belediye Başkanı acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda 3 defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır” şeklinde hükme bağlanmıştır.  
 
           Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 15 Ekim 2018 - Pazartesi günü saat:09.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle Olağanüstü toplantısı başlayacaktır.
 
          Kağıthane Belediye Meclisi sayın üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu, 

            Saygılarımla rica olunur.
     

 

   

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M  :

Teklif ;

1. İşletme Müdürlüğü’nün  12.10.2018  tarih ve R/2296394-2661 sayılı “Belediyemize ait Sosyal Tesisler ve   otoparklarda  uygulanmakta olan fiyat tarifesi değişikliği” ile ilgili teklifi.

 

 

 

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017