MENÜMENÜ
 
 
Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 3. Dönem Mart ayı toplantıları 05 Mart 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

1.    Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 14.02.2018 tarih ve R/2221961-6240 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

2.    Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 22.02.2018 tarih ve R/2224548-6332 sayılı “Belediyemiz adına kayıtlı 12741 parsel sayılı taşınmazda 125835/151375 hisse ile Maliye Hazinesine kayıtlı 5646 ada, 46 parsel sayılı taşınmazların trampa yapılması” ile ilgili teklifi.  

KAPANIŞ             T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017