MENÜMENÜ
 
 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatilkararı alabilir.

Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2019 yılı 11. Dönem Kasım ayı toplantıları 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.
                                                                                                                                                                                                        e-imzalıdır

Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :
Teklifler ;

1.  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.09.2019 tarih ve R/2377837-16352 sayılı “Kağıthane İlçesi, 8891 Ada, 12 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alanda Yol Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017