MENÜMENÜ
 
 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI             

            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 1. Dönem Ocak ayı toplantıları 02 Ocak 2018 - Salı günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

  

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

 1.     Başkanlık Makamı’nın Yazı İşleri Müdürlüğü 21.12.2017 tarih ve R/2202769-2067 sayılı “2018 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi.

2.     Başkanlık Makamı’nın Yazı İşleri Müdürlüğü 21.12.2017 tarih ve R/2202773-2068 sayılı “2018 Yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.

3.     Başkanlık Makamı’nın Yazı İşleri Müdürlüğü 22.12.2017 tarih ve R/2202777-2069 sayılı “2018 Yılı Belediye Başkan Yardımcıları’nın Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.

4.     Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

5.     Başkanlık Makamı’nın Yazı İşleri Müdürlüğü 22.12.2017 tarih ve R/2203207-1003 sayılı “2018 Yılı Nikah İşlemleri Ücret Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

6.     Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 05.12.2017 tarih ve R/2197000-5704 sayılı “Kağıthane Nurtepe Mahallesi, 4710 ada 1nolu parsele ilişkin U.İ.P. itiraz ” ile ilgili teklifi. 

  KAPANIŞT.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017