MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                      BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


İlgi: a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 27.03.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.
b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.
c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı
günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil 
kararı alabilir denilmektedir.

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane
Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2020 Yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 07 Aralık 2020 Pazartesi günü 
Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis 
Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis
salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Önemle rica olunur.
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :

Açılış ve Yoklama


Teklifler ;

1. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.10.2020 tarih ve R/2468777-20650 sayılı “Aysu ve Avren Sokaklarının İsimlerinin İptal Edilmesi” ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarih ve R/2477706-4030 sayılı “2021 yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
3. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve R/2476965-6872 sayılı “2021 yılı Hijyen ve Sanitasyon Muayene Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
4. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve R/2476634-6864 sayılı “2021 yılı Kapalı ve Açık Alan İlaçlama Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
5. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve R/2476808-6868 sayılı “2021 yılı Asbest Tespit Muayenesi Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
6. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve R/2476828-4020 sayılı “2021 yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.
7. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve R/2476827-6869 sayılı “2021 yılı Sağlık Muayenesi (Portör) Tıbbi Tetkik Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13.11.2020 tarih ve R/2475197-21045 sayılı “2021 yılı Fiyat
Tarifesi” ile ilgili teklifi.
9. İşletme Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarih ve R/2474574-5939 sayılı “2021 yılı Fiyat Tarifeleri”ile ilgili teklifi.
10. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve R/2476833-4021 sayılı “2021 yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarih ve R/2477691-9560 sayılı “2021 yılı Maktu Vergi ve Harç Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 16.11.2020 tarih ve R/2475749-29051 sayılı “2021 yılı Denetim ve Komisyon Bedeli Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
13. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve R/2476755-14056 sayılı “2021 yılı Yol Katılım Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih ve R/2478862-46439 sayılı “2021 yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
15. Zabıta Müdürlüğü’nün 23.11.2020 tarih ve R/2476887-30804 sayılı “Emniyet Evleri semt pazarının kapatılması” ile ilgili teklifi.


KAPANIŞ

 

 

YKS ONLINE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÖN BAŞVURU FORMUSokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017