MENÜMENÜ
 
 
Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                         BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı
günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil 
kararı alabilir.
	
Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2019 yılı 06. Dönem Haziran ayı toplantıları 10 
Haziran 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet 
Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda
yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :

Teklifler ;

1. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 30.04.2019 tarih ve R/2345565-3577 sayılı “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili
    teklifi.
2. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve R/2350718-13982 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait okul
    alanlarının belediyemiz ve şirketlerinin tahakkuklarına mahsuben Maliye Hazinesine devri” ile ilgili teklifi.
KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017