MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

                                                   BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
                             
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.
 
          Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 03 Aralık 2018 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

            Saygılarımla rica olunur.   

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M  :

Teklif ;

1.Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2018 tarih ve R/2307674-2644 sayılı “2019 yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2018 tarih ve R/2307671-2643 sayılı “2019 yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2018 tarih ve R/2307664-2642 sayılı “2019 yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
4. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.11.2018  tarih ve R/2302592-7426 sayılı “2019 yılı Yol Katılım Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
5. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13.11.2018  tarih ve R/2304590-11111 sayılı “6869 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi.
6. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.11.2018  tarih ve R/2306452-11269 sayılı “6282 ada 3 parsel ve çevresine ait Plan Tadilatı” ile ilgili teklifi.
7. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.11.2018  tarih ve R/2306908-11292 sayılı “5607 ada 1 parsel ve çevresine ait Plan Tadilatı” ile ilgili teklifi.

 

  

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017