MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                         BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı
günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil 
kararı alabilir.
	
Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2019 yılı 09. Dönem Eylül ayı toplantıları 02
Eylül 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet 
Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda
yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.
e-imzalıdır
                                                            Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :

Teklifler ;
1. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.06.2019 tarih ve R/2352970-15054 sayılı “Gültepe Mahallesi, Buyru Sokağının sonunun yeniden düzenlenmesi ve  isimsiz kalan kısmına sokak ismi verilmesi” ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.05.2019 tarih ve R/2352900-15051 sayılı “Merkez Mahallesi Yiğitalp Sokağının İptal Edilmesi” ile ilgili teklifi.
3. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.05.2019 tarih ve R/2352877-15048 sayılı “Merkez Mahallesi Dumlupınar Çıkmazı Sokağının İptal Edilmesi” ile ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.07.2019 tarih ve R/2364948-15710 sayılı “Hamidiye Mahallesi, Kayaara, Çayeli, Gülyayla, Palmiye, Liz, Kazancı, Selvi Çıkmazı, Desen, Akmar sokaklarının iptal edilmesi ve İhlas Sokak Aksının yeniden düzenlenerek uzatılması” ile ilgili teklifi.
5. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve R/2352620-15025 sayılı “Kağıthane-4428 ada bitişiğindeki tescil dışı alan ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.
6. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.05.2019 tarih ve R/2352720-15037 sayılı “Kağıthane-Gürsel Mah. 8417 adadaki Bir kısım tescil dışı alanda düzenlenen yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.
7. Spor İşleri Müdürlüğü’nün 01.07.2019 tarih ve R/2353612-1552 sayılı “Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde muhtelif işlerde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalıştırılmak üzere Personel Hizmet Alım İşi’nin 01.01.2019-30.09.2022 tarihler arası 3 yıllık süreli ihalesi” ile ilgili teklifi.
8. Spor İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarih ve R/2369206-1656 sayılı “Ödül Yönetmeliği” ile ilgili teklifi.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarih ve R/2369177-2544 sayılı “Ödenek Aktarılması” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ

 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017