MENÜMENÜ
 
 
Ekim Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatilkararı alabilir.

Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2019 yılı 10. Dönem Ekim ayı toplantıları 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.
e-imzalıdır

Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :
Teklifler ;

1. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarih ve R/2369060-14954 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.
2. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 19.09.2019 tarih ve R/2375344-4031 sayılı “Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Personel Hizmet Alım işinin 01.10.2019-30.09.2022 tarihleri arası 3 yıllık (36 aylık) süre ile ihale edilmesi” ile ilgili teklifi.
3. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarih ve R/2370488-3901 sayılı “2019-2020 yılı Asbest Envanter Raporu Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih ve R/2377295-6830 sayılı “2020-2024 yılı Stratejik Plan” ile ilgili teklifi.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 26.09.2019 tarih ve R/2376995-6824 sayılı “2020 Performans Programı” ile ilgili teklifi.
6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.09.2019 tarih ve R/2376950-2637 sayılı “2020-2021-2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017